Điều khoản dịch vụ

GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"). Đây là dịch vụ mạng xã hội FSchool.com các chủ đề giáo dục, được phát triển và cung cấp bởi Công ty Công nghệ Gia Đình (FTech). Để truy cập vào FSchool, phía FTech sẽ cung cấp tài khoản cho nhà Trường, và nhà Trường sẽ thực hiện cung cấp tài khoản cho học sinh của mình. Dưới đây là các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1. Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn.

2. Các điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Nội dung của bản quy định này có thể được cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo khi chúng tôi cảm thấy nó không còn phù hợp. Vì vậy, bạn có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin liên quan đến FSchool của chúng tôi để có thể cập nhật được những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ theo những quy định của bản quy định mới. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi

3. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Dữ liệu Đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, các điều khoản của chính sách được kết hợp vào các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham chiếu. Việc xác định xem dữ liệu cá nhân nào có thể được chia sẻ trên Hồ sơ của bạn sẽ theo ý của bạn và là trách nhiệm của bạn. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ này, đồng thời, cũng cho biết bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Một số phần của chúng tôi cho phép bạn tải lên trên dịch vụ của chúng tôi bao gồm các thông tin trong phần Thông tin Đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại,… Tất cả các thông tin được Người dùng đăng, tải lên, gửi qua email hoặc qua việc đăng ký mua Dịch vụ thuộc quyền sở hữu và trách trách nhiệm của người dùng FSchool không kiểm soát Nội dung và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào mà Người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua Dịch vụ đồng thời không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của các nội dung đó.

III. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG VÀ HÀNH VI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

1. Một số phần của Dịch vụ cho phép bạn tải lên trên Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các thông tin trong phần Thông tin Đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại,… Tất cả các thông tin được Người dùng đăng, tải lên, gửi qua email hoặc qua việc đăng ký sử dụng Dịch vụ thuộc quyền sở hữu và trách trách nhiệm của người dùng FSchool không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào mà Người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua Dịch vụ đồng thời không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của các nội dung đó.

2. Bạn chấp thuận rằng FSchool không giám sát Nội dung Người dùng, nhưng FSchool sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà vi phạm các Điều khoản Dịch vụ hoặc (theo ý kiến của FSchool) là không hợp lệ.

3. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ một cách cẩn trọng, thích hợp và hợp pháp và đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật pháp hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba (bao gồm cả thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác). Đặc biệt, bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

4.1. Tải lên, đăng, bình luận, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có nội dung thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, căm hờn hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu;

4.2. Gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào;

4.3. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn, cán bộ, người hướng dẫn hoặc chủ của FSchool, hoặc nói sai hay xuyên tạc quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

4.4. Sử dụng Dịch vụ làm dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác;

4.5. Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi nội dung được truyền qua Dịch vụ nhằm che giấu nguồn gốc của nội dung đó;

4.6. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ công việc);

4.7. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp Nội dung Người dùng vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ (như quy định tại khoản X), hoặc quyền bảo mật của bất kỳ bên nào;

4.8. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng bá, "thư rác", hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

4.9. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứa các virút phần mềm hoặc mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông;

4.10. Gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc máy chủ, mạng kết nối với Dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Dịch vụ;

4.11. Quấy rối Người dùng khác;

4.12. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng khác liên quan tới các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các phần trên; và/hoặc

4.13. Quảng bá các trang web hoặc dịch vụ khác không liên quan tới Dịch vụ được cung cấp bởi VnDoc.com.

4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng FSchool có thể bảo lưu Nội dung Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung Người dùng theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc bảo lưu hoặc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để: (a) tuân theo quy trình pháp lý; (b) thực thi các Điều khoản Dịch vụ hoặc các Điều khoản về Dịch vụ phải trả tiền; (c) giải quyết khiếu nại cho rằng Nội dung Người dùng vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của FSchool, Người dùng của FSchool và công chúng.

IV. Quyền lợi của người sử dụng FSchool:

Được sử dụng các tài liệu học được đăng tải lên FSchool. Được bảo vệ các thông tin bảo mật riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Khi sử dụng dịch vụ của FSchool, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, riêng tư của Người Sử Dụng được bảo vệ bằng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, các phần mềm và quy trình quản lý an toàn, an ninh thông tin của FSchool, ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp. FSchool luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Người Sử Dụng trong mọi trường hợp. Như vậy, Người Sử Dụng được quyền yêu cầu đội ngũ FSchool hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn khi sử dụng dịch vụ. Yêu cầu hỗ trợ, ngăn chặn quyền truy cập bất hợp pháp của bên thứ 3, nếu nghi ngờ mật khẩu của mình đã bị lộ,...

V. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ của FSchool:

Bạn cần cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập vào FSchool. FSchool không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho bên thứ cho ba hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết bảo vệ thông tin bảo mật khi truy cập vào FSchool trên môi trường Internet. Người Sử Dụng thực hiện thông báo ngay cho đội ngũ hỗ trợ của FSchool khi có nghi ngờ về bất kỳ điều gì có liên quan đến bảo mật tài khoản của mình. Người Sử Dụng cũng đảm bảo rằng, để an toàn hãy luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng Khi phát hiện ra lỗi của FSchool hoặc bất cứ hành vi vi phạm nào của thành viên khác trên FSchool hãy thông báo cho chúng tôi qua email hoặc gọi điện cho chúng tôi.(Hotline: 1900636019 | Email: info@ftech.ai ) Khi đồng ý sử dụng dịch vụ FSchool, bạn phải chấp hành, tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ của FSchool. Bạn đồng ý rằng FSchool có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ hay xây dựng quy chế mới.

VI. An toàn trong lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin:

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, Chúng tôi yêu cầu người dùng thực hiện các cam kết sau:

1. Bạn sẽ không vi phạm Quy định như spam trên FSchool

2. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy... trên FSchool

3. Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.

4. Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.

5. Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.

6. Bạn sẽ không đăng nội dung có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.

7. Bạn sẽ không dùng FSchool để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

8. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của FSchool

VII. Cam kết về đăng ký và bảo mật tài khoản:

1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch trên FSchool hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.

2. Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.

3. Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thế gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.

4. Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.

VIII. Thu thập, xử lý các dữ liệu thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi nhận được thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

1. Tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Giới tính

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được:

1. Nhằm mục đích điều hành và cải tiến các dịch vụ sử dụng FSchool, tăng cường tiện ích cho Người Sử Dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

2. Để hiển thị thông tin theo yêu cầu của bạn.

3. Để sử dụng cho các mục đích chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người dùng của FSchool

4. Tìm và ngăn chặn gian lận

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai.

1. Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, thông tin về việc sử dụng FSchool của bạn trừ những trường hợp sau: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy theo yêu cầu pháp lý của cơ quan Nhà nước: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Bạn có thể truy cập, cập nhật thông tin của bạn như thế nào?

1. Nếu bạn là người sử dụng đã được cấp tài khoản và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách dùng tính năng “Quên mật khẩu” hoặc liên hệ với chúng tôi.. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

File Log của bạn được lưu trữ như thế nào?

1. FSchool tuân thủ quy trình của việc sử dụng tệp nhật ký. Các tệp này ghi lại nhật ký của các Người Sử Dụng khi họ truy cập vào trang Web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và một phần để phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang Web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang Web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Cookie và Web Beacons

1.Giống như bất kỳ trang Web nào khác, FSchool sử dụng ‘cookie’. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập. Thông tin này được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh các nội dung trên trang Web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và các thông tin khác. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng đọc bài viết "Cookie" từ Trình tạo chính sách bảo mật.

IX. CHẤM DỨT

1. Bạn đồng ý rằng FSchool có thể chấm dứt tài khoản của bạn khi FSchool có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ. Sau chấm dứt đó, FSchool có thể xóa và gỡ bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn trong Dịch vụ.

2. FSchool có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng FSchool không chịu trách nhiệm với bạn về việc sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ

3. Nếu không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia cộng đồng Mạng xã hội FSchool nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu đổi ý, bạn có thể sẽ không khôi phục được tài khoản. Lưu ý: Bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu và nội dung trong tài khoản đã xóa đó.

X. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng ("Nội dung") thuộc về FSchool và bên cấp phép của FSchool.

2. Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) mà chưa được phép bằng văn bản.

4. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn cam kết rằng: Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi FSchool để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ

XI. LIÊN HỆ

1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ info@ftech.ai

2. FSchool có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.